Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur
2004-04-07

Enligt ett ITK-beslut 2002-06-05 lades Observatoriet för IT-infrastruktur ned. Dessa frågor behandlas numera i den ordinarie verksamheten.

2002-01-08

Ny rapport General specification of Internet service, version 1.0

Rapport 38/2001. Engelsk översättning av 20/2000 Generell specifikation av Internettjänst, Observatoriet för IT-infrastruktur

» Läs hela rapporten
» Bilaga
Skiljelinje
2001-12-06

Ny rapport - Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå

Rapport 41/2001

» Läs hela rapporten
» Läs pressmeddelandet
Skiljelinje
2001-11-05

Mätverktyget TPTEST vidareutvecklas nu av andra aktörer!

IT-kommissionens arbete med mätverktyget TPTEST avslutas och andra aktörer vidareutvecklar testet.
IT-kommissionen hänvisar intresserade till dessa webbplatser. IT-kommissionen kommer sålunda inte att från sin webbplats framgent tillhandahålla TPTEST.


» Läs mer
Skiljelinje
2001-08-23

Remissvar gällande ENUM - funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser

(N2001/3924/ITFoU)

» Läs hela remissvaret
Skiljelinje
2001-08-09

General guide to a future-proof IT infrastructure

Report 37/2001.
Engelsk översättning av Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur


» Läs hela rapporten
Skiljelinje
2001-07-02

General Guide to a Future-proof IT Infrastructure

Observatory report in English from the Observatory for IT Infrastructure.

» Download the Report
Skiljelinje
2001-06-01

Remissyttrande

Rapport 00-003804
Remissen inlämnad idag till Post- och Telestyrelsen


» Läs hela remissvaret
Skiljelinje
2001-04-02

IT-kommissionens remissvar gällande betänkandet: IT-infrastruktur för stad och land"

Svaret gäller Bredbandutredningens slutbetänkande (SOU 2000:111) "IT-infrastruktur för stad och land"

» Läs hela remissvaret (PDF)
Skiljelinje
[ Nyhetsarkiv ]


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka