Internetmuseum.se

Hej! Den här webbplatsen är sedan 2017 arkiverat som del av Internetmuseum.se. Allt material är fortsatt synligt och sökbart på webben, och vi har därigenom säkerställt att en viktig del av den svenska internethistorien bevaras för framtiden.

Om du vill komma i kontakt med Internetmuseum, skicka e-post till internetmuseum@iis.se.