Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Medlemmar
2004-04-07
Ordförande:

Hans Wallberg,UMDAC e-post: hans.wallberg@umdac.umu.se

Kontaktperson:

Per Hjertén, IT-kommissionen e-post:  per.hjerten@itkommissionen.se

 Övriga medllemmar

Anders Flodström, KTH e-post: rektor@kth.se
Maria Häll, Svenska kommunförbundet epost: maria.hall@svekom.se
Jörgen Hammarstedt, Kreatel Communications AB e-post: jorgen.hammarstedt@kreatel.se
Alf Tengström, Post- och Telestyrelsen e-post: alf.tengstrom@pts.se
Peter Löthberg, STUPI e-post: roll@stupi.se
Krister Runebrand, AB Stelacon e-post: runebrand@stelacon.se
Roland Lundqvist, IT Västerbotten e-post: roland.lundqvist@itvasterbotten.org


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka