Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Fakta
2004-04-07

Fakta

Observatoriet utgör ett frivilligt nätverk bestående av experter på IT-infrastrukturområdet.
Ordföranden, som utses av IT-kommissionen, bjuder in till deltagande i observatoriet. Till observatoriet knyts dessutom externa resurser som på frivillig väg bistår observatoriet i vissa speciella frågor. Det kan vara personer som på olika sätt givit uttryck för sin vilja att på olika sätt medverka i arbetet, t ex genom att lämna synpunkter på observatoriets resultat och rapporter.

Observatoriets uppgift är att urskilja och beskriva angelägna områden och åtgärder, sprida information om dessa, visa på goda exempel och lämna förslag om hur målen kan uppfyllas. Observatoriet för IT-infrastruktur för diskussioner med olika aktörer, försöker skapa samsyn och formulerar rekommendationer och förslag till åtgärder kring betydelsefulla frågor som rör den grundläggande infrastrukturen för IT.

Tillgång till data- och telekommunikation är idag ett grundkrav vid lokalisering och etablering av företag. Först när detta finns på plats blir andra faktorer avgörande, som t ex tillgång till kompetent arbetskraft, bra lokaler, en aktiv kommun som hjälper till med utbildning och annat, en miljö med bra livskvalitet, närhet till högskola och forskning. Den höga kostnaden för avancerad datakommunikation är idag en begränsande faktor i framför allt lands- och glesbygd.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka