Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Projekt
2004-04-07

Projekt

Myndigheters IP-nät

För olika samhällsfunktioner är det allt viktigare att myndigheternas IP-nät har en hög tillgänglighet och driftsäkerhet.I syftet att ta erhålla driftsäkra IP-nät inom förvaltningen bör en rapport tas fram som beskriver vad det innebär om organisations DNS (Domain Name System) inte är helt korrekt konfigurerad, dvs. inte följer standarder för Internet (RFCer). Rapporten ska också informera om vad det finns i form av rekommendationer gällande DNS, dvs. ange vad som finns tillgänglig via Internet (t.ex. http://www.menandmice.com) och i tryckt form (exempelvis ISOC-SEs utkast till s.k. BOK gällande DNS som tagits fram). Målgrupp: Ansvariga för IP-nät inom offentlig förvaltning. Rapportens innehåll bör även vara användbar för andra organisationer.

Kartläggning och analys av lokala bredbandsinstallationer

Syftet med projektet är att kartlägga för- och nackdelar med olika lokal bredbandsinstallationer som nu börjat användas. Projektet kommer att belysa vad lokala bredbandsinstallationer innebär för användaren, nätägaren (av det fysiska nätet), lokala operatören, ISPen och innehållsleverantören.Kartläggning och analys av lokala bredbandsinstallationer innebär att minst sex stadsnät/stadsdelsnät kartläggs och analyseras. Kartläggningen skall täcka den teknisk lösningen, affärsmodell samt kopplingen mellan dessa. I projektet ingår att försöka jämka samman affärsmodellerna som används i de undersöka näten till en gemensam referensmodell med flera tjänsteskikt. Analysen av nätlösningarna skall omfatta teknik på kort och lång sikt, skalbarhet, konkurrensneutralitet i affärsmodellen och i praktiken och frågan hur får nya aktörer tillträde.Projektet avrapporteras i en rapport. Målgruppen är beslutsfattare inom kommuner, fastighetsägare och privatpersoner (användare). Även operatörer (ISPer), lokala operatörer, PTS-bredbandsgrupp, Konsumentverket och Konkurrensverket bör ha ett intresse av projektresultatet.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka