Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Bandbreddstest
2004-04-07

TPTEST vidareutvecklas nu av andra aktörer

Arbetet med att vidareutveckla TPTEST har redan inletts av andra aktörer. Ett projekt för vidareutveckling av TPTEST drivs av II-stiftelsen II-stiftelsens webbplats
Även på Konsumentverkets webbplats finns numera TPTEST Konsumentverket

IT-kommissionen hänvisar intresserade till dessa webbplatser. IT-kommissionen kommer sålunda inte att från sin webbplats framgent tillhandahålla TPTEST.

IT-kommissionen tog under 2000-2001 fram TPTEST2 version 1.0 - förkortat
TPTEST - som ett mätverktyg av genomströmning enligt vad som anges i kommissionens rapport ”Generell specifikation av Internettjänster, version 1.0”.
Syftet med TPTEST är att användare, via Internetanslutning, ska få en bra
uppfattning om vilken genomströmningshastighet (bandbredd, bit/s) som erhålls till/från olika platser, d.v.s. platser där en mätserver för TPTEST är placerad. (Man bör observera att genomströmningshastigheten vanligen är lägre än anslutningshastigheten.)

IT-kommissionen bestämde på ett tidigt stadium att källkoden för TPTEST skulle få användas för vidareutveckling av mättester för Internetförbindelser av de som så önskade. Källkoden för TPTEST har därför gjorts allmänt tillgänglig under visa villkor nämligen att algoritmerna och protokollet som ingår i källkoden för TPTEST inte ändras och att det program som blir resultatet av vidareutvecklingen också kallas TPTEST.
Därutöver framhöll kommissionen att av versionsnumret på det resulterande
programmet ska framgå vilken version av det ursprungliga TPTEST som programmet bygger på. Anledningen till att versionsnummer och namn måste framgå är att mätresultaten som erhålls ska kunna relateras till de algoritmer som ingår i programmet.

TPTEST har kommit att användas i stor omfattning. Antalet nedladdningar har
legat högt varje dag.
Ett program som TPTEST behöver uppdateras och utvecklas. TPTEST för även med sig en hel del supportarbete.
IT-kommissionen har begränsade ekonomiska och personella resurser för sådant arbete och också ett huvuduppdrag som inte inrymmer en vidare förvaltning av TPTEST. Kommissionen anser därför att dess arbete med TPTEST nu bör avslutats.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka