Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
2004-04-07
Kommentarer till

Generell specifikation för Internettjänst

På denna sida kommer kommentarer, frågor, svar och förslag kring rapporten Generell specifikation för Internettjänst - version 1.0 löpande att publiceras.

läs hela rapporten 20/2000 del 1(pdf)

läs hela rapporten 20/2000 del 2(pdf)
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka