Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt
2004-04-07
2003-09-04

Ny rapport - Perspektiv på rättsinformationen

Rättsinformation och IT 2002
2002 års rättsinformationskonferens


» >> Hämta rapporten här
Skiljelinje
2003-07-04

Ny rapport - Regulation management - new tools for the process of lawmaking

En rapport från det IT-rättsliga observatoriet
Observatorierapport 60/2003


» >> Hämta rapporten här
Skiljelinje
2003-07-04

Öppen programvara i offentlig förvaltning - en juridisk inblick

Erik Woodcock och Markus Holm
ITobservatoriePM 17:2003


» >> Hämta PM här ..
Skiljelinje
2003-06-05

Ny rapport - Den nya marknaden

En redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter

Observatorierapport 59/2003


» Ladda ner rapporten i pdf-format
Skiljelinje
2003-05-06

Ny rapport - Något om patenterbarhet av datorprogram i svensk rätt

En artikel av Patrik Wallström och Mikael Pawlo samt en summering av observatoriet.
Ett seminarium i serien Ensamrätter i ny miljö
Observatorierapport 61/2003


» Hämta hem rapporten
Skiljelinje
2003-04-03

Elektronisk fakturering

Det IT-rättsliga observatoriet har lämnat sin syn på säkerhetsskrav vid elektronisk fakturering genom att framställa en observatorie-PM samt inlämna en skrivelse till regeringen.
ITObservatoriePM 16:2003


» Observatorie-PM om elektronisk fakturering
» Skrivelse från Det IT-rättsliga observatoriet angående elektronisk fakturering
Skiljelinje
2003-01-20

Ny rapport - Law and Information Technology. Swedish Views

An anthology by the IT Law Observatory of the Swedish ICT Commission.
Editor Peter Seipel
SOU 2002:112.
Rapporten beställes hos Fritzes, tel: 08-690 91 90.

Eftersom hela rapporten är så stor (1MB) har vi valt att även lägga upp den fördelad på de olika avsnitten, vilket underlättar både nedladdning och utskrift. Se under Läs mer...


» Ladda ner rapporten i pdf-format (1,0 MB)

Läs mer...
Skiljelinje
2003-01-10

Ny rapport - Behandling av personuppgifter och rättsinformationen

Summering av en workshop arrangerad av Det IT-rättsliga observatoriet den 16 april 2002
Rapport nr 56/2002.


» Ladda ner rapporten i pdf-format
» Beställ kostnadsfritt från IT-kommissionen
Skiljelinje
[ Nyhetsarkiv ]


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietNyhetssidan

Syfte & Bakgrund
Vision
Ledamöter
Rapporter
PM
Skrivelser
Kalender
Nätverk
Protokoll
Det här har observatoriet gjort
Publicerat
< < Tillbaka