Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Rapporter
2004-04-07
Det IT-rättsliga observatoriets rapporter

IT-kommissionens rapporter i SOU-serien återfinns under länken i vänsterkanten "Rapporter m.m."

Rapportena kan hämtas hem via länken publicerat i högerkanten55/2002 Företagshemligheter i digital miljö - av Fredrik Jonasson, Awapatent.
En redovisning från ett seminarium i observatoriets serie "Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier"

52/2002 IT i domstolsprocessen

43/2001 Gratiserbjudanden & IT - underlag till ett seminarium, en sammanfattning av synpunkter och slutsatser Lena Olsen

31/2001 Fri aktör, egenanställd, ny daglönare IV - Fri, ensam, trygg? - Dokumentation från ett samtal om soloföretagare och socialförsäkringarna

30/2001 Ledningsrätt i IT-tider - utnyttjande av befintliga infrastruktur för att dra fram optokabel för bredband Anders Victorin

18/2000 e-skatt? i-skatt? o-skatt - Skatterätten i en digital miljö Gustaf Johnssén

17/2000 Datavirus - Hur skall en reglering utformas? En redovisning av ett samtal

16/2000 Insynens gränser - Allt eller intet? av Peter Seipel 15/2000 Ny associationsrätt!? Ett diskussionsunderlag av Christina Helgesson

14/2000 Elektronisk handel och indirekt skatt - Ett diskussionsunderlag av Philip Hallenborg

12/2000 Ledningsrätten i IT-tider - en kvartssekel gammal form måste anpassas till IT-satsningarna av Anders Victorin och Barbro Julstad

11/99 Fri aktör, egenanställd, ny daglönare!? (II) - Hur ser det ut idag? - Vad behöver göras?

10/99 Teknikoberoende yttrandefrihetsreglering? - Diskussionsunderlag för anpassning av det särskilda yttrandefrihetsskyddet i TF och YGL till IT-utvecklingen av Martin Brinnen

9/98 Rättspolitik på IT-området -ett diskussionsunderlag av Daniel Westman

8/98 En missbruksmodell - ny reglering av skyddet för personupgifter av Per Hammarstedt

7/98 Fri aktör, egenanställd, ny daglönare!? - Lösare förbindelser - hur, varför, vad göra?

6/98 The "anonymisation" of the transaction and its impact on legal problems - A theory as to why the use of ICT engendes legal problems by Joachim Benno

5/98 SPAM!? - Dokumentation från två samtal om en ny företeelse och dess rättsliga konsekvenser

4/98 Mobila agenter? - Ett underlag för diskussioner om rättsliga aspekter på agentteknik av Erik Woodcock

3/98 Cyberrymdens juridik - Lagstiftning och självreglering

2/97 Konsumentskyddet i informationssamhället - Dokumentation från en hearing

1/97 Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar - En teori om varför rättsliga problem uppstår vid användningen av IT av Joachim Benno
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietNyhetssidan

Syfte & Bakgrund
Vision
Ledamöter
Rapporter
PM
Skrivelser
Kalender
Nätverk
Protokoll
Det här har observatoriet gjort
Publicerat
< < Tillbaka