Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Nätverk
2004-04-07

Det IT-rättsliga observatoriet har kring sig samlat ett nätverk av forskare inom IT-rätt och angränsande områden, t.ex. informatik, datavetenskap och informationsekonomi.

Detta nätverk är en kunskapsresurs för observatoriet i dess utredningsarbete. Det ska också bidra till att sprida kunskap om pågående forskning.

Kontaktperson för nätverket är
Gustaf Johnssén
Statskontoret
Box 2280, 103 17 Stockholm
Tel: 08 454 47 08
gustaf.johnssen@statskontoret.se
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietForskare< < Tillbaka