Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Nätverk / Forskare
2004-04-07

Forskare, forskargrupper och forskningsmiljöer på området IT-rätt och IT:s användning i rättsordningen

Göteborgs universitet

Juridiska institutionen
Christina Hultmark, professor
Filip Bladini
Claes Martinsson
Ulf Petrusson

Institutionen för informatik
Bo Dahlbom, professor
Mathias Klang, doktorand

Företagsekonomiska institutionen
Göran Bergendahl

Handelshögskolan i Stockholm

Rättsvetenskap
Gunnar Karnell, professor
Jan Rosén, professor

Internationella handelshögskolan i Jönköping

Björn Westberg, docent
Göran Wahlgren
Pernilla Rendahl

Linköpings universitet

Lunds universitet

Juridiska fakulteten

Forskningsprojektet Lex Cyberia
Michael Bogdan, professor
Johan Förander, doktorand
Patrik Lindskoug, doktorand
Ulf Maunsbach, doktorand

Rättssociologiska institutionen
Håkan Hydén, professor
Patrik Olsson, doktorand

Stockholms universitet

Institutet för rättsinformatik, juridiska institutionen
Peter Seipel, professor, föreståndare
Helena Andersson, doktorand
Martin Brinnen, doktorand
Ulf Färjare, adjunkt
Gunilla Hallsénius, sekreterare
Gustaf Johnssén, forskningsassistent
Britt-Marie Jönson, doktorand, adjunkt
Cecilia Magnusson Sjöberg, docent
Katarina Renman Claesson, doktorand
Peter Wahlgren, docent
Daniel Westman, doktorand

Juridiska instiutionen
David Fisher, docent (folkrätt, internationell rätt)
Lydia Lundstedt, doktorand (immaterialrätt)

Uppsala universitet

Juridiska institutionen
Bert Lehrberg, professor
Ingemar Jansson, doktorand
Daniel Vargö, doktorand

Högskolan i Dalarna

Cityuniversitetet

Blekinge tekniska högskola

Örebro universitet

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietForskare< < Tillbaka