Observatoriet för IT-infrastruktur

2004-04-07

NyhetsarkivAntal träffar: 11

Rubrik
Publicerad

Ny rapport General specification of Internet servi... 2002-01-08
Ny rapport - Operatörsneutrala nät - en studie av ... 2001-12-06
Mätverktyget TPTEST vidareutvecklas nu av andra ak... 2001-11-05
Remissvar gällande ENUM - funktion som översätter ... 2001-08-23
General guide to a future-proof IT infrastructure 2001-08-09
General Guide to a Future-proof IT Infrastructure 2001-07-02
Remissyttrande 2001-06-01
IT-kommissionens remissvar gällande betänkandet: I... 2001-04-02
Rapport 33/2001 2001-03-20
Rapport - 20/2000 2001-03-08
Rapport- 25/2000 2001-03-07


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka