Nyhetsarkiv

2004-04-07

Mätverktyget TPTEST vidareutvecklas nu av andra aktörer!

IT-kommissionens arbete med mätverktyget TPTEST avslutas och andra aktörer vidareutvecklar testet.
IT-kommissionen hänvisar intresserade till dessa webbplatser. IT-kommissionen kommer sålunda inte att från sin webbplats framgent tillhandahålla TPTEST.


Länkar
» Läs mer


Skapad av: The DynaMaster 2002-01-28 10:40:49
Ändrad av: The DynaMaster 2002-02-01 07:04:41


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka