Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Komponenter i en IT-infrastruktur
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Komponenter i en IT-infrastruktur

Infrastrukturen består enligt observatoriets definition i huvudsak av följande komponenter:
·Fysisk infrastruktur (fiberkablar och förmedlingsutrustning)
·Kommunikationsarkitektur (regler eller protokoll efter vilka systemen kommunicerar)
·Logisk infrastruktur (stödsystem som ger samtrafikmöjligheter, uppslagning av domännamn, säker nationell tid, etc.)
·Säkerhetsfunktioner (dvs. kryptering)
·Lagstiftning
·Kompetens


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka