Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / ITKs syn på IT-infrastruktur
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

ITKs syn på IT-infrastruktur

IT-kommissionens syn på IT-infrastruktur
För att kunna erbjuda alla medborgare, företag, myndigheter och andra organisationer i Sverige möjlighet att på ett säkert sätt utbyta elektronisk information med varandra krävs en utbredd och väl fungerande infrastruktur. Frågor om infrastruktur har uppmärksammats av IT-kommissionen vid ett flertal tillfällen t ex i rapporten SOU 1998:79, "IT och regional utveckling - erfarenheter från tre hearingar under mars 1998". I denna rapport framför IT-kommissionen tre rekommendationer beträffande infrastruktur:
·"Målsättningen bör vara att landets samtliga hushåll och företag ska ha en väl utbyggd bredbandig digital infrastruktur, av världsledande teknisk standard, tillhandahållen till ett internationellt konkurrenskraftigt pris.
·Kostnaderna för en bredbandig digital kommunikation ska vara i stort sett lika över hela landet.
·Investeringsprogrammet som härmed krävs, bör sträcka sig över regiongränserna. Landets samtliga skolor och bibliotek ska tidigt omfattas av investeringarna. Investeringsprogrammet måste vara följsamt med den innovativa tjänsteutveckling som äger rum på olika håll i landet."


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka