Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Skalbarhet och kompetensfrågor
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Skalbarhet

Utvecklingen av nya användningsområden och en ökad användning av befintliga tillämpningar gör att trafiktillväxten åtminstone fördubblas var nionde månad under den närmaste femårsperioden. Vid planering och utbyggnad av infrastrukturen är det viktigt att vissa gemensamma funktioner för strukturen dimensioneras så att dessa funktioner kan hantera minst den dubbla trafiken av den förväntade under sin planerade livslängd. Detta gäller inte bara vid demensionering av transmissionskapacitet utan också vid konstruktion av logiska system.

Kompetensfrågor

Utvecklingen av IT beror starkt av hur god vår kompetens är. Det gäller specialister som har spetskompetens och kunskaper för att bygga och driva stora IP-nät, säkerhetskompetens för att kunna hantera de risker som är förknippade med användning av IT samt allmän kompetens för att beställa och utnyttja IT och tjänster generellt.

Sverige har för närvarande för få specialister med kompetens att bygga stora IP-nät. Mer bör göras såväl inom grundutbildning som forskning och fortbildning.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka