Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Kommunikationsarkitektur
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Kommunikationsarkitektur

Observatoriet anser att det för bredbandstjänster ska användas en infrastruktur som fullt ut bygger på den som används för Internet, dvs IP-arkitekturen. På detta sätt utnyttjas en och samma kommunikationsarkitektur mellan alla ändsystem för olika tillämpningar och nättyper. Det är viktigt att alla satsningar som startas, liksom projekt som staten stödjer, använder samma kommunikationsarkitektur för att garantera att alla medborgare och organisationer erhåller samma möjligheter till kommunikation. Om man inte använder samma arkitektur kan användare tvingas att ha olika utrustning och nät, som fungerar på olika sätt för att uträtta olika, eller i värsta fall samma, funktioner med olika parter.

Det är viktigt att man har full förståelse för skillnaden mellan kommunikationsarkitektur och den tekniska plattform som implementerar arkitekturen. Dvs. utrustningen (implementeringen) behöver inte vara densamma hos sändare och mottagare.

I stort sett all framtida användning av IT kommer att vara baserad på Internet-teknik (IP), vilken alltså utgör den kommunikationsarkitektur som ska användas för elektronisk kommunikation. Motiven för detta är bl.a.:
·Den utgör den enda existerande datakommunikationsarkitekturen som är fullständig.
·Den är baserad på öppna standarder som kontinuerligt utvecklas och anpassas till behov och tekniska möjligheter.
·Den är globalt accepterad.
·Den har stor spridning och det globala Internet, där IP-arkitekturen används, har en tillväxt med en fördubbling var nionde månad av trafikvolym, antal anslutna datorer och antal användare.
·Den är kostnadseffektiv.
Internettekniken sprids och används inte bara för datakommunikation utan också för all annan elektronisk kommunikation såsom:
·Telefoni
·Videokonferenser
·TV- och radioutsändningar (vid sidan av traditionella utsändningar).
Telefonitjänster ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, och telefonin i fortsättningen kommer att bäras av Internet, så är det också rimligt att tillgången till kommunikation över Internet ingår i de medborgerliga rättigheterna, dvs. motsvarande dagens samhällsomfattande tjänster (Universal Service Obligations) som gäller för traditionella teleoperatörer


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka