Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / IT-infrastruktur - till vem
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

IT-infrastruktur till vem och för vad?

IT-infrastruktur - till vem och för vad?
Under 1998 startade kvinnor i Sverige 7 000-8 000 nya företag, mest i glesbygd. Det kvinnliga företagandet påverkas starkt av ny datateknik och Internet. Internet ökar möjligheten att ha inflytande över var man har sin fysiska arbetsplats och när man utför sitt arbete. Det skapar nya arbetsmetoder och helt nya yrken. En utveckling mot ökat småföretagande och större möjligheter till "nätarbete" minskar de mindre samhällenas sårbarhet och beroende av en enda stor arbetsgivare, som så ofta förekommer idag.

Tillgången till en avancerad IT-infrastruktur är en förutsättning för möjligheten att arbeta utanför de traditionella arbetsplatserna, att erbjuda utbildning på distans och att tillhandahålla interaktiva tjänster av olika slag.

IT kan minska de regionala skillnaderna, men det förutsätter att vi får en infrastruktur med hög kapacitet och där kostnaden för att använda den är lika över hela landet. Avfolkningen av glesbygden skulle kunna motverkas med en god infrastruktur.

IT kan minska de sociala skillnaderna, de funktionshindrades möjligheter att delta i samhällslivet och erhålla en högre livskvalitet underlättas med tillgång till för ändamålet anpassade informationstjänster.

IT kan fördjupa demokratin, förutsatt att alla i hela landet har tillgång till IT med rimliga kostnader. Elektronisk post från medborgare till politiker på lokal och central nivå har blivit allt vanligare. Tillämpningar som ger stöd för exempelvis folkomröstningar på nätet är fullt möjliga att genomföra med en helt utbyggd infrastruktur. Den offentliga förvaltningen kan lätt göra information mer tillgänglig än någonsin.

Om IT-kommissionens vision förverkligas finns om några år nätet överallt. Användarna kommer att vara fast anslutna och ständigt uppkopplade till ett förbindelsefritt, paketförmedlande och för alla ändamål anpassat nät. Den modemanslutna, kretskopplade nätanvändningen, som bygger på telefoninätet, kommer på sikt att försvinna. Alla möjliga ändutrustningar kommer att kommunicera över Internet och med IP.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka