Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Kommunikationsbehov
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Kommunikationsbehov i Sverige

Behovet av överföringskapacitet, (dvs. bandbredd, oftast angiven i bitar per sekund, bit/s) för telefoni, datakommunikation, radio, TV, video, bild och annan informationsöverföring i vid bemärkelse, ökar kontinuerligt. Med ökad kapacitet på fiberområdet och med den nya datortekniken så kommer alla olika apparater för TV, radio, video, telefon, fax, datorer m.m. att smälta samman (konvergera). IT-anpassade bostadsområden byggs där all utrustning, som tvätt- och diskmaskiner, kylskåp, bastu, klimatanläggningar, inpassering, lås etc. kan styras. Allt kommer att anslutas till Internet. Trots erfarenheter från de senaste årens lavinartade tillväxt av kommunikationstjänster, är underskattningar av efterfrågan och behov mycket vanliga.

För närvarande finns det relativt få tillämpningar som kräver bandbredd för exempelvis hushållen överstigande mer än några få Mbit/sek. Men en analogi kan göras med persondatorerna och vad som gällde för dem för 15 år sedan. Det fanns få tillämpningar då som krävde mer än några kilobyte arbetsminne och all information man behövde fick lätt plats på en enda diskett. Idag är det i de flesta fall för lite med en PC med 32 Megabytes arbetsminne och 2 Gigabytes lagringsutrymme, oavsett vad man ska göra. Samma utveckling kan förväntas när det gäller krav på allt högre bandbredd. Dvs. aptiten växer medan man äter.

Det är därför mycket svårt att uppskatta behovet av bandbredd i framtiden. Vilka tillämpningar som kommer att utvecklas under den närmaste tioårsperioden är i det närmaste omöjligt att sia om. Det är då viktigt att ha en god teknisk infrastruktur som klarar av den tillväxt som vi ser kommer, så att Internet kan utvecklas till att bli den nya informations- eller kunskapsinfrastruktur, som är lika viktig som vägar, järnvägar och andra infrastrukturer har varit. Ett önskemål är en i det närmaste obegränsad rå överföringskapacitet i ett väl utbyggt fiberoptiskt nät vars resurser hyrs ut i form av svart fiber. De olika regionerna i ett fiberoptiskt nät ska koordineras på ett sådant sätt att rikstäckande förbindelser kan skapas.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka