Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Utbyggnad
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Utbyggnad av en ny fysisk IT-infrastruktur

Det finns några viktiga grundteser i den politik som bör föras när det gäller utveckling av en ny IT-infrastruktur i Sverige.

1. Den ska baseras på en öppen kommunikationsarkitektur.
Det är viktigt att hålla fast vid Internet-tekniken som kommunikationsarkitektur, där alla kan ansluta med produkter och tjänster, så länge de följer de standarder som fastställts och är beredda att rätta sig efter grundprotokollet IP.

2. Nätet ska vara redundant.
Det ska inte existera någon central punkt där någon eller något kan styra eller kontrollera nätets funktion.

3. Bandbredden ska vara symmetrisk,
och den ska minst motsvara observatoriets vision om 5 Mbit/s. Det är viktigt att se till att det är samma hastighet till som från användaren. I ett asymmetriskt nät begränsas användarens möjligheter att själv producera viss information och vissa tjänster.

Sverige behöver ett nytt fiberoptiskt nät i hela landet. Det gäller både långdistansnätet (stamnätet) och de s.k. accessnäten. Nätet ska kunna tillhandahållas vem som helst i form av svart fiber. Den eller de som "äger" fibern ska inte samtidigt vara tjänsteoperatör. Priset för att hyra fiber ska vara kostnadsbaserat och inte bygga på någon form av tariffer.

Det är viktigt att påpeka att observatoriet inte strävar efter att skapa ett nytt monopol, utan att skapa komplement till befintlig infrastruktur.

Ett fiberoptiskt nät är också en nödvändig förut-sättning för andra tekniker, vilka utgör komplement på accessidan, t.ex. mobil kommunikation, radio, satellit osv.
En av de stora utmaningarna när det gäller storskalig och snabb uppbyggnad av en infrastruktur för det svenska samhället är frågan om access, dvs. sista biten fram till användarna ("last mile issue"). Observatoriets vision ger att vi behöver en helt ny fast infrastruktur optimerad för tjänsterna och för en gemensam kommunikationsarkitektur, parallell med befintliga nät för telefoni, kabel-TV osv.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka