Nyhetsbrev nr 2 2002-11-26

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev nr 2
2004-04-07
 

Månadens artikel:
LÄRDOMAR FRÅN ETT ANTAL BREDDTJÄNSTPROJEKT I LUND, UMEÅ OCH BORLÄNGE
Under hösten arrangerade IT-kommissionen tre seminarier med temat ”Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice”. Här visades ett antal lokala och nationella breddtjänstprojekt upp från vitt skilda områden. IT-kommissionen har sammanställt lärdomarna från dessa tillfällen på några sidor. Är integritet och säkerhet viktigt i vården? Uppfinner varje kommun och län ”hjulet” eller lär de sig av varandra?

Läs mer på: http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/021119/68b0fe5b1d688fab187e55ad20d9ec6b/Syntes%20av%20de%20regionala%20seminarierna.pdf
För mer information: mailto:susanne.eliasson@itkommissionen.se

INTERNET SOM BESLUTSSTÖD FÖR OSS KÖPARE?
IT-kommissionen samlade nyligen ett antal myndighetsrepresentanter för ett första möte om hur man beskriver och identifierar varor i en digital varukatalog.

Läs mer: http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/021120/1fbf403134ef80bb969f4448a313abb3/e%2dhandel%20nov%202002.doc
För mer information: mailto:soren.lindh@itkommissionen.se

INFOLAB - en lärverkstad/testverkstad för bred information
Som ett led i arbetet med handlingsprogrammet för Breddtjänster har ITK startat ”Lärprojektet Infolab”, en testplattform där vi arbetar med begrepp, terminologi, metadata och informationsstruktur för att hantera ITK:s egen befintliga arbetsprocess och information, t ex rapporter, skrivelser och nyhetsbrev. Syftet med projektet är att lära oss själva men också att leva som vi lär genom att konkret visa vad det kan innebära att skapa bred information. På Infolab bygger vi därför upp en alternativ webbplats med exempel på vad genomtänkt struktur och hantering innebär för användning, sökning, tillgänglighet och spridning av informationen.

Återkommer med mer information när detta testats lite mer samt ger då också länken till sidorna.
För mer information: mailto:per.hjerten@itkommissionen.se

BREDDTJÄNSTER INTRESSANTA I GLOBALA FORUM?
IT-kommissionen medverkar i förberedelserna inför två internationella konferenser om IT och tjänsteutveckling. Den ena har temat Globalisation and ICT - The role of Government, Private sector and Civil Society in an information society for all, och ingår i samarbetsinitiativet The Asia-Europe Meeting (ASEM) som är en informell  process av dialog och samarbete mellan EUs medlemsländer,  EU-Kommissionen och tio asiatiska länder. Konferensen går av stapeln i Malmö den 10-12 mars 2003.
 Den andra är toppmötet, World Summit on the Information Society, WSIS.  Själva mötet äger rum i Genéve 10-12 december, med FN och ITU som främsta arrangörer. Det har föregåtts av fler regionala förberedelsekonferenser, för Afrika, Latinamerika, Asien och Europa. Ett andra toppmöte är planerat till 2005. 
ITK:s breddtjänst-inriktning har mött positiv respons i förberedelsearbetet på hemmaplan, och även väckt intresse i flera av de internationella kontakter som tagits under arbetets gång.
 För mer information: mailto:soren.lindh@itkommissionen.se
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmälan / avanmälan

Nyhetsbrev nr 1
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 7
Nyhetsbrev nr 8
Breddtjänstpaketet
Kompetensutveckling


< < Tillbaka