"Breddtjänstpaketet"

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Breddtjänstpaketet
2004-04-07
Vi har nu samlat alla de rapporter som handlar om breddtjänster, infostruktur och liknande i ett bokpaket.
Detta för att ni ska få en mer samlad bild av det arbete som IT-kommissionen gör kring de här frågorna.

Paketet består av följande rapporter:

- Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige? Från en hearing om den mjuka IT-infrastrukturen (SOU 2000:123)
- IT-samhällets mjuka infrastruktur - några exempel från Transport, Förvaltning och Hälsovård (rapport 46/2002)
- Vårt digitala tjänstesamhälle - vision 2011+ -Visioner och reflektioner om önskvärda framtider - rapport från IT-kommissionens hearing 24-25 september 2001 (SOU 2002:25)
- Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken. Innehåller bl a IT-kommissionens handlingsprogram (SOU 2002:51)
- Breddtjänster - några exempel (rapport 51/2002)

Beställ kostnadsfritt hela paketet eller enstaka rapporter.

http://www.itkommissionen.se/kontakt


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmälan / avanmälan

Nyhetsbrev nr 1
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 7
Nyhetsbrev nr 8
Breddtjänstpaketet
Kompetensutveckling


< < Tillbaka