Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev nr 8
2004-04-07

Nyhetsbrev nr 8 2003-05-22

REFERAT FRÅN HEARINGEN OM TJÄNSTEDESIGN 12 MAJ 2003
Ett fylligt refererat från hearingen gjord av Mats Utbult.
http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/030520/69c36fda5058792df5d0366dfbf8d936/Referat%5fhearing%5ftj%e4nstedesign%5f12%5fmaj%5f2003.pdf

VERKSAMHETEN HOS IT-KOMMISSIONEN UPPHÖR 30 MAJ 2003
Kommissionen tillsattes av regeringen med syfte att vara regeringens rådgivare i IT-frågor.
och har nu fullföljt sitt uppdrag enligt de direktiv som gavs 1998.
IT-kommissionen har också haft till uppgift att sprida information om de problem och möjligheter som utveckling och användning av informationsteknik innebär. Den övergripande uppgiften för kommissionen har varit att analysera informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen.
IT-kommissionens webbplats kommer att finnas tillgänglig via Internet troligen fram t.o.m. 2004-03-31 men den kommer inte att uppdateras efter den 30 maj 2003.
Har du några frågor rörande IT-kommissionen eller IT i allmänhet skall du efter den 30 maj 2003 vända dig till Näringsdepartementet i första hand, telefon 08-405 10 00.
Passa på och beställ rapporter!
Av förteckningen över rapporter m.m. framgår vilka rapporter och PM inom olika IT-relaterade områden som IT-kommissionen publicerat.
Materialet finns tillgängligt i pdf-format på webbplatsen.
Önskar du hellre materialet i pappersform kan du skicka en beställning till kommissionens kansli före den 30 maj 2003. Efter den tidpunkten kan inget utskick göras från oss.
För att förenkla beställningen har rapporterna grupperats efter innehåll. Skriv rapportnummer och titel så underlättar du för oss. Vissa rapporter finns få kvar av, så var beredd på att en del kan ta slut. Sprid gärna den här informationen till andra intresserade.
http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/030515/553a4806d6a691ca153c4877ca9d56b7/Rapportlista%5fgruppvis.pdf

Tack för den här tiden.
IT-kommissionen


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmälan / avanmälan

Nyhetsbrev nr 1
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 7
Nyhetsbrev nr 8
Breddtjänstpaketet
Kompetensutveckling


< < Tillbaka