Nyhetsbrev nr 6

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev nr 6
2004-04-07

Välkommen till IT-kommissionens hearing:

Tjänstedesign för det digitala samhället

Hearingen äger rum måndagen den 12 maj 2003 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm,
Drottninggatan 1, mellan klockan 09.30 och 15.00. Kostnadsfritt - men deltagande kräver en anmälan. Anmälan sker på särskilt formulär, se nedan.

Mer detaljerad inbjudan, program samt anmälningsblankett bifogas.

För mer information: Sören Lindh mailto:soren.lindh@itkommissionen.se och Susanne Eliasson mailto:susanne.eliasson@itkommissionen.se

Har du någon kollega som du tror är intresserad av att delta - sprid gärna inbjudan vidare eller skicka oss en e-post adress eller postadress så skickar vi en inbjudan.

Detta är en del av det initiativ som togs av IT-kommissionen och SVID i och med den gemensamma workshop och startkonferens: ”Tjänstedesign – en nödvändighet om IT-satsningarna skall ge ordentlig nytta” som genomfördes i mars i år. Se dokumentation och annat material på IT-kommissionens webbplats.


Välkommen!

Vänliga hälsningar
IT-kommissionen

Länkar
» Inbjudan, program och anmälningsblankett
» Anmälan
» Referat från workshop i mars 2003


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet







Anmälan / avanmälan





Nyhetsbrev nr 1




Nyhetsbrev nr 2




Nyhetsbrev nr 3




Nyhetsbrev nr 4




Nyhetsbrev nr 5




Nyhetsbrev nr 6




Nyhetsbrev nr 7




Nyhetsbrev nr 8




Breddtjänstpaketet




Kompetensutveckling






< < Tillbaka