Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Detta har vi gjort / Dokumentation från Workshop i Tjänstedesign den 5 mars 2003
2004-04-07

Tjänstedesign - en nödvändighet om IT-satsningarna ska ge ordentlig nytta!

Breddtjänster är tjänster som ger nytta och glädje! För att kunna säkerställa nyttan krävs bl a att tjänsten är utformad på ett användarvänligt sätt, att den är tillgänglig och att den är ekonomiskt och praktiskt hållbar. I IT-kommissionens arbete med att främja breddtjänster ingår även aktiviteter som syftar till att främja nyttan i de tjänster som erbjuds. ”Tjänstedesigninitiativet” är en sådan aktivitet.

IT-kommissionen i kontakt med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) arrangerade en workshop och startkonferens för tjänstedesign den 5 mars 2003. Namnet var: Tjänstedesign – en nödvändighet om IT-satsningarna ska ge ordentlig nytta! Workshopen var fullbokad och de 90 deltagarna bestod av en blandning från näringsliv, akademin och offentlig sektor. Workshopen pågick under en hel dag med ett stort grupparbete under förmiddagen gällande aktörsroller i ett designsamarbete samt ett stort grupparbete under eftermiddagen om vad som skall hända och vad vi vill framöver. Grupparbetena blandades med presentationer från Näringsdepartementet, IT-kommissionen, Stiftelsen Svensk Industridesign och Vinnova. Se program och annat material nedan.

Länkar
» Inbjudan
» Program
» Diskussionsunderlag inför workshopen
» Grupparbetsfrågor
» OH-presentation av Bogumil Hausman Vinnova
» OH-presentation av Claes Frössén, SVID
» OH-presentationer av Hans Frisk, SVID
» OH-presentation av Sören Lindh, IT-kommissionen
» Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, hemsida
» DOKUMENTATION FRÅN WORKSHOP I TJÄNSTEDESIGN 5 MARS 2003
» Kortare referat från workshop i Tjänstedesign 5 mars 2003


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietDokumentation från regionala seminarier
Filmer från Offentliga rummet
Dokumentation från Workshop i Tjänstedesign den 5 mars 2003
Kortare referat från workshop om Tjänstedesign 5 mars 2003
IT-kommissionen möter riksdagens utskott


< < Tillbaka