Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Detta har vi gjort
2004-04-07

På denna sida kommer vi kontinuerligt att redovisa det som blivit gjort inom breddtjänstområdet. Här kan du hitta skrivelser, rapporter från seminarier, projekt m m

Hearing om Tjänstedesign 12 maj

Hearingen om Tjänstedesign ägde rum den 12 maj i Rosenbads Konferenscenter i Stockholm. Intresset var stort, hearingen blev tidigt fulltecknad och en lång väntelista fanns.
Hela hearingen sändes direkt på webben, vilket gjorde det tillgängligt för fler att tillgodogöra sig innehållet.
Webbsändningar, OH-bilder och lite dokumentation finns nu upplagt frå hearingen.
En rapport är under produktion och kommer att läggas upp här när den är klar.Dokumentation från Workshop i Tjänstedesign den 5 mars 2003

Dokumentation från workshop och startkonferens "Tjänstedesign - en nödvändighet om IT-satsningarna ska ge ordentlig nytta!" som ägde rum onsdagen den 5 mars 2003 i Stockholm.

Filmer från Offentliga rummet

Här kan du ladda ner de filmer som togs i samband med Offentliga rummet i Luleå den 4 - 5 juni 2002. Björn Rosengren höll en presskonferens i och med att boken "Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken" lanserades. Därefter höll Björn Rosengren ett anförande som i stora delar var inriktat på innehållet i boken. Dagen efter, den 5 juni, hölls ett seminarium. Allt detta filmades och finns att se här

Tre regionala seminarier

Här finns refererat från de seminarier som IT-kommissionen tillsammans med samarbetsbetspartners på regional nivå hållit under hösten. Lund 26 september Umeå 16 oktober Borlänge 21 oktober

IT-kommissionen möter riksdagens utskott

I höstas besökte representanter från Finans- , Social-, Trafik- och Näringsutskotten IT-kommissionen för att informera sig om IT-kommissionens handlingsprogram inom breddtjänstområdet.
Som en direkt uppföljning till det så bjöds IT-kommissionen in till Trafikutskottet den 5 mars 2003 för en föredragning om breddtjänster på temat, "
Det börjar finnas mycket starka skäl för ett bredare samhällsengagemang i att utveckla och utnyttja IT för att vidmakthålla kvalitet och utbud i våra välfärdssystem i framtiden"

Presskonferenser i samband med publiceringen av boken Breddtjänster

I samband med publiceringen av boken "Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken" hölls en presskonferens 4 juni i Luleå. 5 journalister kom. Presskonferensen leddes av Björn Rosengren och Christer Marking. Ytterligare en presskonferens hölls i Stockholm, i ITK:s lokaler den 11 juni. 2 journalister kom.

Rapport 51/2002: Breddtjänster - några exempel.

IT-kommissionen pekar i sin rapport ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken” på att IT kan ge mycket mer än i dag.
Denna rapport visar med exempel på vad detta kan innebära. Rapporten visar också hur man praktiskt kan arbeta med information på ett strukturerat och standardiserat sätt.
Observera att denna version inte innehåller några illustrationer eftersom den blev alltför svår att ladda ner med dessa. Vill du se rapporten i sin helhet går det bra att beställa den från oss kostnadsfritt.

» Ladda ner rapporten (utan illustrationer) i pdf-format
» Beställ rapport 51/2002 utan kostnadFörsta sidan | Det IT-rättsliga observatorietDokumentation från regionala seminarier
Filmer från Offentliga rummet
Dokumentation från Workshop i Tjänstedesign den 5 mars 2003
Kortare referat från workshop om Tjänstedesign 5 mars 2003
IT-kommissionen möter riksdagens utskott


< < Tillbaka