Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster
2004-04-07

Länk till presentation med visioner från boken 'Breddtjänster ...' (öppnas i ett nytt webbläsarfönster)
 Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken
Vad är Breddtjänster? Seminarier/aktiviteter
Nyhetsbrev Detta har vi gjort

» Boken i PDF-format

Skiljelinje

IT-kommissionen publicerade i juni 2002 boken ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken”. Den presenterades vid en presskonferens som hölls av näringsminister Björn Rosengren i samband med öppnandet av Offentliga rummet i Luleå.

I boken myntas begreppet Breddtjänster, IT-kommissionens namn på attraktiva, långt utbyggda digitala tjänster, till nytta för enskilda människor, företag och förvaltningar – själva grunden till ett IT-samhälle för alla.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietVad är Breddtjänster?
Seminarier/aktiviteter
Detta har vi gjort
Nyhetsbrev


< < Tillbaka