Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Vad är Breddtjänster?
2004-04-07

Nyckelbegrepp och definitioner

För att lättare kunna ta del av informationen i detta projekt presenterar vi här några av de nyckelbegrepp som används.

Projektplan 2002/2003 i html-format

Projektplan för Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken. Gäller verksamhetsåret 2002/2003 Ladda ner projektplanen i pdf-format

Handlingsprogrammet

IT-kommissionens handlingsprogram om Breddtjänster som överlämnades till Regeringen i juni 2002.

Mobil åtkomst - exempel på breddtjänst från hemvården i Landskrona

Här beskrivs ett exempel på vad en breddtjänst kan vara. Exemplet är hämtat från det regionala seminarium som hölls i Lund den 26 september 2002.

Breddtjänster - några exempel

En exmpelsamling som är en del i det fortlöpande arbete som IT-kommissionens utför för att bl a åskådliggöra och tydliggöra resonemangen kring breddtjänster.

Exempelsamling.

Snabb överblick över 21 projekt som belyser arbetet med att skapa bred information och breddtjänster

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietProjektplan
Handlingsprogram
Exempel på breddtjänst - mobila journaler
Nyckelbegrepp och definitioner
Exempel på breddtjänster


< < Tillbaka