Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Vad är Breddtjänster? / Exempel på breddtjänster
2004-04-07

Snabb överblick över 21 projekt som belyser arbetet med att skapa bred information och breddtjänster

Projekten är hämtade från:
Tre regionala seminarier anordnade av IT-kommissionen under hösten 2002 i Lund, Borlänge och Umeå
"Breddtjänster - några exempel", rapport 51/2002

Länkar
» Ladda ner exempelsamlingen i pdf-format


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietProjektplan
Handlingsprogram
Exempel på breddtjänst - mobila journaler
Nyckelbegrepp och definitioner
Exempel på breddtjänster


< < Tillbaka