Nyhetsbrev nr 1 (2002-10-16)

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev nr 1
2004-04-07
Välkommen till IT-kommissionens första nyhetsbrev om Breddtjänster

Nyhetsbrevet kommer att sändas ut när vi har något intressant att berätta, en gång per månad är ett riktmärke för oss, men det kan också bli oftare. Varje nummer innehåller en längre artikel där vi berättar om ett spännande projekt med anknytning till breddtjänster, samt korta notiser där vi fångar upp vad som är aktuellt inom området både hos oss och hos andra aktörer. Synpunkter eller tips på innehåll tar vi tacksamt emot, hör av dig till info@itkommissionen.se

Vi kommer under detta verksamhetsår att satsa stort på att fördjupa och i möjligaste mån förverkliga det handlingsprogram som vi presenterar i boken Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken. Programmet omfattar satsningar på både bredband och bred information. På vår webbplats kan du följa det arbetet både i stort och smått.
http://www.itkommissionen.se

* * *

Månadens artikel:
MOBILA JOURNALER INOM HEMVÅRDEN
Vi redovisar här ett exempel på breddtjänst som handlar om mobila journaler inom hemvården i Landskrona kommun och går under namnet Mobil åtkomst. Tanken är att utrusta personalen inom hemvården med en handdator med vars hjälp de själva kan lägga in information direkt i systemet när de är ute på fältet. På så sätt finns alltid aktuell information om varje patient tillgänglig för alla berörda. Problemet är bara att dagens infrastruktur inte räcker till…
Läs artikeln i sin helhet på
http://itk2.dynamaster.com/extra/page/?action=page_show&id=97&module_instance=1

Detta har vi gjort:

IT-KOMMISSIONEN MÖTER RIKSDAGENS UTSKOTT
För några veckor sedan besökte representanter från Finans- , Social-, Trafik- och Näringsutskotten IT-kommissionen för att informera sig om IT-kommissionens handlingsprogram inom breddtjänstområdet. Senare i höst när de nya ledamöterna tillträtt planeras uppföljande möten direkt med varje utskott.
För mer info: Bo Beckeström, bo.beckestrom@itkommissionen.se

BREDDTJÄNSTER FÖR BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE SAMHÄLLSSERVICE – erfarenheter och utmaningar på vägen mot framtidens digitala tjänster.
IT-kommissionen ordnar under hösten tillsammans med regionala samarbetspartners tre regionala konferenser. Platserna är Lund, Umeå och Borlänge
Seminarierna vänder sig till alla som är intresserade av effektivare informationshantering som ett verktyg för att förändra och utveckla den offentliga sektorns tjänster. Där presenteras också en rad spännande projekt inom breddtjänstområdet som finns i regionen.
Läs referatet från seminariet i Lund som gick av stapeln den 26 september. Referat kommer från de två övriga vartefter de genomförts.
http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/021015/f3b7178a5e36c4c505be9ecde4cd09b7/Referat%20fr%e5n%20Lund.pdf

RÄTTSINFORMATIONEN OCH IT 2002
Den 10 oktober hölls ett seminarium om rättsinformation. Seminariet visade vad som gjorts på rättsinformationens område i Sverige sedan år 1996 och det gavs även tillfälle att diskutera valda lösningar och strategier. Också framtida möjligheter för den elektroniska rättsinformationen fanns med i bilden. En utgångspunkt var därvid kommissionens arbete med breddtjänster.
För mer info: Kjell Skoglund, kjell.skoglund@itkommissionen.se

Detta är på gång:

KAN TJÄNSTEDESIGN BLI EN (NY?) SVENSK PARADGREN?
I boken ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken” lanseras ett nytt, nyttoinriktad IT-koncept, där förmågan att producera användbara tjänster är måttet på IT-satsningarnas värde. Sverige ligger bra framme i frågor om användbarhet, tjänsteutformning mm. Samtidigt lämnar kvalitén i även de mer etablerade digitala tjänsterna enligt aktuella undersökningar en del övrigt att önska. IT-kommissionen avser därför att bjuda in intressenter som arbetar med design- och användbarhetsrelaterade frågor kring digitala tjänster (beställare, tjänsteleverantörer, utvecklare, forskare, kund/medborgarrepresentanter). Syftet är att sätta tjänstedesign på agendan, och skapa ett kreativt och kraftfullt utvecklingsklimat.
För mer info: Sören Lindh, soren.lindh@itkommissionen.se

SKOLA OCH LÄRANDE
Skolverket har som hittills enda myndighet ett uttalat uppdrag att arbeta med mjuk infrastruktur. IT-kommissionen och Skolverket ser därför möjligheter att samarbeta för att dra ömsesidig nytta av varandras arbete. Exempel på framtida aktiviteter kan vara gemensamma seminarier eller studiebesök med möjlighet för representanter från andra områden att se hur Skolverkets konkreta projekt utvecklas. Tanken är att dessa aktiviteter kan bidra med nya infallsvinklar och idéer till lösningar på problem även för andra aktörer.
För mer info: Per Hjertén, per.hjerten@itkommissionen.se


KOMPETENSUTVECKLING
IT-kommissionen konstaterar att det inom en rad områden i samhället råder ett skriande behov av nya kunskaper i hur information kan hanteras för att utgöra grunden till bättre tjänster. Vi kommer därför att verka för att såväl forsknings- som utbildningssystemen utvecklas mot att omfatta denna typ av kompetensområden.
För mer info: Per Hjertén, per.hjerten@itkommissionen.se

OBS!
- Glöm inte tipsa oss om bra projekt.
- Gå in på IT-kommissionens webbplats http://www.itkommissionen.se och titta på vår nya välkomstsida där Breddtjänster numera fått en framträdande plats.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmälan / avanmälan

Nyhetsbrev nr 1
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 7
Nyhetsbrev nr 8
Breddtjänstpaketet
Kompetensutveckling


< < Tillbaka