Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Kompetensutveckling
2004-04-07

Nyttoinriktad IT-utveckling fordrar nya kompetenser

- Utan en rejäl och bred kompetenssatsning får vi inte ut det vi förväntar oss av den nyttoinriktade IT-politiken, säger Christer Marking, kanslichef på IT-kommissionen.
Beställare, verksamhetsansvariga och utvecklare i näringsliv och förvaltning måste få ökade kunskaper om digitala informationsresurser och tjänster när traditionell systemutveckling ersätts av tjänsteutveckling och plattformsbygge. Andra måste få en kompetens i att förvalta och driva digitala servicefunktioner eller vara effektiva tjänsteanvändare.

Därför kommer IT-kommissionen att granska möjligheterna att förändra och bredda IT-relaterad utbildning på högskolor och universitet för att motsvara de nya krav som bl a redovisas i kommissionens rapport om breddtjänster Detsamma gäller forskningen, som måste kunna ge oss ett bättre faktaunderlag om och metoder för att utveckla informationsresurser och nya breda tjänster.

- Egentligen borde vi börja redan på gymnasienivån, säger Christer Marking. Utbudet av nationella gymnasiekurser på IT-området kan breddas och kompletteras på motsvarande sätt.

På kort sikt är det viktigast med ett kompetenslyft för dem som redan är i arbetslivet. Därför arbetar kommissionen med ett förslag till en bred utbildningssatsning som i princip ska kunna utnyttjas av både förvaltning och näringsliv. Förslaget bygger på framgångsrika erfarenheter från utbildning på området geografisk informationsbehandling (GIS) och avses innehålla både en kampanjdel och en utbildningsmaterialdel.

Kompetensinsatserna kommer att ingå i IT-kommissionens avslutande förslagsrapport i maj.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietIT-kommissionens träff med Trafikutskottet 2003-03-05


< < Tillbaka