Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

Demokrati
2004-04-07

Enligt ett ITK-beslut 2002-06-05 lades Observatoriet för IT, demokarti och medborgarskap ned. Dessa frågor behandlas numera i den ordinarie verksamheten.

2001-10-19

Kort sammanfattning om IT-kommissionens hearing om Äldre i informationssamhället

Vinjettbild till artikeln 'Kort sammanfattning om IT-kommissionens hearing om Äldre i informationssamhället'

På bilden: Ann Lindgren, moderator och Sirkka-Liisa Ekman, professor från högskolan i Karlskrona/Ronneby

Vid IT-kommissionens hearing den 15 oktober om Äldre i Informationssamhället blev diskussionen om den digitala klyftan mycket livlig med aktiv medverkan av många i det fullsatta auditoriet. Flera aktörer kunde redovisa intressanta metoder och goda erfarenheter av att skapa intresse och förmedla kunskaper till seniorer om datorer och deras användning.
Alla paneldeltagare som yttrade sig i frågan var samtidigt mycket tydliga när det gällde påtryckningsmedel för ointresserade: Alla har rätt att slippa IT utan att behöva riskera att deras tillvaro försämras.
Om de befarade riskerna för äldre att avstå från Internet framkom dock ingenting, vilket kanske var en smula överraskande för många. Däremot presenterades en lång rad exempel på hur livskvalitén för äldre kan öka tack vare IT, liksom förslag till åtgärder för att påskynda spridningen av IT bland äldre.» Läs hela sammanfattningen
Skiljelinje
2001-08-09

Remissyttrande ang Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet

IT-kommissionens yttrande över Socialdepartementets Promemoria om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

» Läs hela remissyttrandet
Skiljelinje
2001-06-12

Utmärkelse för bästa IT-användning inom den sociala ekonomi 2001

Vinjettbild till artikeln 'Utmärkelse för bästa IT-användning inom den sociala ekonomi 2001'

Utmärkelsen för bästa IT-användning inom den sociala ekonomin tilldelades i år till SeniorNet Sweden. Utmärkelsen delades ut under den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi i Gävle den 9 juni 2001.


» Läs mer här
Skiljelinje
2001-05-22

36/2001 Rapport om Internets påverkan på demokratin i Kina

Rapporten är skriven av Thomas Carlén

» Läs hela rapporten (PDF)
Skiljelinje
2001-03-14

35/2001 Rapport om e-röstning» Hämta rapporten i pdf-format
Skiljelinje
2001-03-08

29/2001 Rapport "Informationsteknologi som ideologi"

Vinjettbild till artikeln '29/2001 Rapport

Rapporten skriven av Johannes Åsberg. Observatorierapport 29/2001

» Ladda hem rapporten här
Skiljelinje
2001-03-08

24/2000 Rapport om "Forskning om IT och demokrati"

Vinjettbild till artikeln '24/2000 Rapport om» Ladda hem rapporten här
Skiljelinje
[ Nyhetsarkiv ]


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietHearing Äldre i informationssamhället
Om observatoriet
Medlemmar
Kalendarium
Projekt
Publicerat

Nätverk
Kontakt< < Tillbaka