Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

Demokrati / Kontakt
2004-04-07

Kontakt

Om du vill ha fortlöpande information om observatoriets utåtriktade verksamhet (seminarier och rapporter) eller om har frågor om observatoriets verksamhet är du välkommen att höra av dig till IT-kommissionen, 08 405 18 51, info@itkommissionen.se.

Om du vill ha fortlöpande information om IT-kommissionens verksamhet kan du anmäla dig här.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietHearing Äldre i informationssamhället
Om observatoriet
Medlemmar
Kalendarium
Projekt
Publicerat

Nätverk
Kontakt< < Tillbaka