Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

Demokrati / Om observatoriet
2004-04-07

Fakta om observatoriet

Syftet med observatoriet är att arbeta med frågor om demokratins och medborgarskapets förändring och utveckling. Hur IT kan stärka demokratin, förbättra den offentliga servicen och öka delaktigheten och kontakten mellan medborgare och politiker är en central frågeställning för observatoriets verksamhet. Observatoriet skall vidare bevaka utfallet av olika demokratiexperiment som pågår både nationellt och internationellt samt följa samhällsutvecklingen gällande risker och problem med bäring på demokrati och medborgarskap.

Detta är några teman som observatoriet särskilt vill analysera och som utgör grunden för hur en framtida användning av IT kan påverka den demokratiska processen.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietHearing Äldre i informationssamhället
Om observatoriet
Medlemmar
Kalendarium
Projekt
Publicerat

Nätverk
Kontakt< < Tillbaka