Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

Demokrati / Publicerat
2004-04-07

Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

2002 | 2001 | 2000

: 2

02-03-27 IT och äldre

Pressmeddelande ang rapport 2/2002, SOU 2002:15 IT och äldreSOU 2002:15 IT och äldre

IT-kommissionens rapport 2/2002. SOU 2002:15 inklusive skrivelse till regeringen
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietHearing Äldre i informationssamhället
Om observatoriet
Medlemmar
Kalendarium
Projekt
Publicerat

Nätverk
Kontakt


< < Tillbaka