Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

Demokrati / Projekt / Social ekonomi
2004-04-07
Priset för bästa IT-användning inom den sociala ekonomin gick år 2001 till SeniorNet Sweden. Priset delades priset ut av statsrådet Ulrika Messing. Prisutdelningen genomfördes i samband med den sjunde eropeiska konferensen om Social ekonomi i Gävle den 9 juni 2001.

Bakgrund

IT-kommissionen, Institutet för Social Ekonomi och Föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige vill tillsammans uppmärksamma och stärka IT: s användning inom den sociala ekonomin. IT torde ge stora utvecklingsmöjligheter inom den sociala ekonomin både som allmänt verksamhetsstöd och som förutsättning för nätverk och nya verksamhetsformer. En referensgrupp med representanter från IT-kommissionen, Föreningen Kooperativ Utveckling, Ideell Arena samt Institutet för Social Ekonomi har granskat de inkomna nomineringarna.

Juryns motivering

Utmärkelsen för bästa IT-användning inom den sociala ekonomin år 2001 går i år till SeniorNet Sweden. SeniorNet är en ideell opolitisk förening och ett nätverk för seniorer (55+). Syftet är att öka seniorernas livskvalitet och överbrygga generationsklyftor. SeniorNet förmedlar kunskap om datorer och Internet till seniorer och ordnar mötesplatser - både lokala träffpunkter i klubbar och virtuella möten på Internet. SeniorNet utnyttjar IT som ett stöd för att föra människor närmare varandra samt för att visa möjligheterna med Internet och IT. Juryn anser att SeniorNet väl uppfyller de kriterier som initiativtagarna till utmärkelsen ställt upp. Genom stor entusiasm från föreningen och dess medlemmar har samverkan skett genom ett kreativt samspel mellan nätburen aktivitet och lokal närvaro. Genom SeniorNet har många tusen seniorer fått tillgång till nya IT-baserade kommunikationsmöjligheter och ingår idag i ett nationellt nätverk av stor omfattning. Till (det utdelade) diplomet tillkommer även en prissumma på 25 000 kronor som kommer att sättas in på föreningens konto. Stockholm 9 juni 2001

Vill du veta mer om social ekonomi? Läs om social ekonomi
IT-kommissionen
Christer Marking
Institutet för Social Ekonomi
Jens Nilsson
Ideell arena
Kenth Nauclér
Föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige
Stefan Wikén

Länkar
» The Social Capital of the Future - 7e europeiska konferensen om social ekonomi


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietInfo< < Tillbaka