Nyhetsarkiv

2004-04-07

Kort sammanfattning om IT-kommissionens hearing om Äldre i informationssamhället
På bilden: Ann Lindgren, moderator och Sirkka-Liisa Ekman, professor från högskolan i Karlskrona/Ronneby

Vid IT-kommissionens hearing den 15 oktober om Äldre i Informationssamhället blev diskussionen om den digitala klyftan mycket livlig med aktiv medverkan av många i det fullsatta auditoriet. Flera aktörer kunde redovisa intressanta metoder och goda erfarenheter av att skapa intresse och förmedla kunskaper till seniorer om datorer och deras användning.
Alla paneldeltagare som yttrade sig i frågan var samtidigt mycket tydliga när det gällde påtryckningsmedel för ointresserade: Alla har rätt att slippa IT utan att behöva riskera att deras tillvaro försämras.
Om de befarade riskerna för äldre att avstå från Internet framkom dock ingenting, vilket kanske var en smula överraskande för många. Däremot presenterades en lång rad exempel på hur livskvalitén för äldre kan öka tack vare IT, liksom förslag till åtgärder för att påskynda spridningen av IT bland äldre.Länkar
» Läs hela sammanfattningen


Skapad av: The DynaMaster 2002-01-28 10:41:25
Ändrad av: The DynaMaster 2002-02-01 18:34:57


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka