Observatoriet för IT och tillväxt

Tillväxt
2004-04-07

Enligt ett ITK-beslut 2002-06-05 lades Observatoriet för IT och tillväxt ned. Dessa frågor behandlas numera i den ordinarie verksamheten.

2001-12-13

Remissvar - Betänkandet Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi

(SOU 2001:126)

» Läs hela remissvaret
Skiljelinje
2001-10-24

Remissvar - Rapport om uppbyggnaden av ett samlat system för statistik om modern informations- och kommunikationsteknik

N2000/5255/ITFoU

» Läs hela remissvaret
Skiljelinje
2001-10-12

"Så vill vi ha det digitala tjänstesamhället"

Vinjettbild till artikeln '

- Tag dig själv som utgångspunkt för diskussionen om det framtida samhället. Vi vill vara människor och inte kugghjul. Så inledde Britta Lejon IT-kommissionens visionshearing den 24-25 september i år och fortsätter - Utgångspunkten måste vara ett mänskligare samhälle och tekniken ska ge stöd för detta, tekniken har inget värde i sig själv.

En fyllig rapport från hearingen är under arbete.
Under tiden erbjuder vi denna korta sammanfattning.» Kort referat från hearingen
» Kort program för hearingen
Skiljelinje
2001-07-17

Notiser från Kista-hearingen den 13 juni i Rosenbads Konferenscenter

Vinjettbild till artikeln 'Notiser från Kista-hearingen den 13 juni i Rosenbads Konferenscenter'

Kista - ett globalt innovationssystem och lokalt lärande samhälle - hur kan en fortsatt utveckling säkras? -var namnet på hearingen som var uppdelad i fyra teman: Visionen, Tekniken och företagen, globala krav och lokal dynamik, Det lärande samhället, globala krav och lokal dynamik samt "Det optimala kontraktet" - bryggorna som knyter samman.
I panelen för respektive tema medverkade ett antal personer som har stor och kunnig överblick över den pågående utvecklingsprocessen i Kista och omvärlden. Efter inledande föredrag gavs tillfälle till utfrågning.
Hearingen skedde i samarbete med Kista stadsdelsnämnd och KTH.

Personerna på bilden är Barbro Berg, Stockholms Näringslivskontor och Isa Turan, Stadsdelsnämnden i Kista

Björn Pehrson på Kistahearingen:
3G inte genombrott för mobilt Internet
- 3G blir inte genombrottet för mobilt Internet. För att mobilt Internet ska bli stort krävs mindre komplexa system, större användarinflytande och kanske en mer öppen affärskultur.
Det säger Björn Pehrson, prodekanus på IT-universitetet i Kista. Han menar att vissa frekvensområden måste bli fria så att vem som helst kan sätta upp en basstation. Först då kommer det att bli fart på utvecklingen. Det måste vara möjligt att bygga nya nät runt de konventionella näten.
- Därför blir det inte heller 4G som blir genombrottet. Det krävs en helt ny dynasti av tekniker som bygger på en annan, öppnare industrikultur. Om man vill spetsa till det är 3G den sista dinosaurien inom telekom-världen.

Fler notiser från Kista-hearingen» Medborgarkort för personlig surfning
» Dator lika viktig som papper och penna, Carin Flemström
» Användargränssnitt största framtida flaskhalsen, Ulf Johansson
» Arbetsturism framtida glesbygdsnäring, Göran Westerberg
» E-panel ska hjälpa politiker att fatta beslut
Skiljelinje
2001-05-18

Guldlänken 2001

Vinjettbild till artikeln 'Guldlänken 2001'

Den 15 maj tilldelades Jämtlands Läns Landsting årets guldlänk i klassen Demokrati. Vinnare i klassen Service blev RSV, Riksskatteverket. Prisutdelningen genomfördes i samband med konferensen ”Offentliga Rummet i Karlskrona” och prisutdelare var för andra året i följd statsrådet Britta Lejon.

Guldlänken tilldelas den myndighet eller organisation i offentlig förvaltning som på mest föredömligt och innovativt sätt utnyttjar Internet i sin dialog med medborgarna. De två klasserna skall utifrån användarnas perspektiv (medborgarna eller företagen) den betona utökad demokrati respektive förbättrad service.» Se pressmeddelandet
Skiljelinje
2001-05-18

Guldlänkenvinnare: Jämtlands Läns Landsting

Vinjettbild till artikeln 'Guldlänkenvinnare: Jämtlands Läns Landsting'

I kategorin Demokrati går Guldlänken 2001 till: Jämtlands läns Landsting

Juryns motivering
Med målsättningen att tillhandahålla korrekt, nyanserad och uppdaterad information och samtidigt möta invånarnas allt större behov av att kunna direktkommunicera med politiker och landstingsdirektör har Jämtlands läns landsting med sin webbplats gett medborgarna i Jämtland utökade möjligheter att ta del av vad som pågår i landstinget.

Genom att gå in via ”Politiskt forum” kan man ställa frågor till de olika partierna eller direkt till politikerna samt nå övrig politisk information, möteshandlingar osv.

Dessutom finns en separat kanal via AktuEllen med ett frågeforum direkt till landstingsdirektören.


Skiljelinje
2001-05-18

Guldlänkenvinnare - Riksskatteverket

Vinjettbild till artikeln 'Guldlänkenvinnare - Riksskatteverket'

I kategorin Service går Guldlänken 2001 till: RSV

Juryns motivering
RSV har under en lång tid satsat på utökad tillgänglighet och förbättrad service genom självbetjäning via Internet. Antalet nåbara tjänster via webbplatsen ökar hela tiden vilket underlättar för såväl den enskilde besökaren som för företag.

Med sin nya layout har webbplatsen blivit mer lättorienterad och via länkarna
”Gå direkt” eller ”Mest efterfrågat” kommer man snabbt åt de mest aktuella och frekventerade sidorna.

Språket och gränssnittet är väl anpassat för de vitt skilda målgrupperna och webbplatsens användbarhet är hög.

Webbplatsen med sitt rikliga innehåll och sin nya utformning ger en väsentligt förbättrad service för enskilda medborgare och företag.


Skiljelinje
2001-05-16

Vinnare Guldlänken 2001

Vinjettbild till artikeln 'Vinnare Guldlänken 2001'

Jämtlands Läns Landsting har tilldelats årets guldlänk i klassen Demokrati. Vinnare i klassen Service blev RSV, Riksskatteverket. Prisutdelningen genomfördes i samband med konferensen ”Offentliga Rummet i Karlskrona” och prisutdelare var för andra året i följd statsrådet Britta Lejon.

Jämtlands läns Landsting

RSV» Läs pressmeddelandet
Skiljelinje
[ Nyhetsarkiv ]


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Nyhetssidan
< < Tillbaka