Nyhetsarkiv

2004-04-07

Notiser från Kista-hearingen den 13 juni i Rosenbads Konferenscenter
Kista - ett globalt innovationssystem och lokalt lärande samhälle - hur kan en fortsatt utveckling säkras? -var namnet på hearingen som var uppdelad i fyra teman: Visionen, Tekniken och företagen, globala krav och lokal dynamik, Det lärande samhället, globala krav och lokal dynamik samt "Det optimala kontraktet" - bryggorna som knyter samman.
I panelen för respektive tema medverkade ett antal personer som har stor och kunnig överblick över den pågående utvecklingsprocessen i Kista och omvärlden. Efter inledande föredrag gavs tillfälle till utfrågning.
Hearingen skedde i samarbete med Kista stadsdelsnämnd och KTH.

Personerna på bilden är Barbro Berg, Stockholms Näringslivskontor och Isa Turan, Stadsdelsnämnden i Kista

Björn Pehrson på Kistahearingen:
3G inte genombrott för mobilt Internet
- 3G blir inte genombrottet för mobilt Internet. För att mobilt Internet ska bli stort krävs mindre komplexa system, större användarinflytande och kanske en mer öppen affärskultur.
Det säger Björn Pehrson, prodekanus på IT-universitetet i Kista. Han menar att vissa frekvensområden måste bli fria så att vem som helst kan sätta upp en basstation. Först då kommer det att bli fart på utvecklingen. Det måste vara möjligt att bygga nya nät runt de konventionella näten.
- Därför blir det inte heller 4G som blir genombrottet. Det krävs en helt ny dynasti av tekniker som bygger på en annan, öppnare industrikultur. Om man vill spetsa till det är 3G den sista dinosaurien inom telekom-världen.

Fler notiser från Kista-hearingenLänkar
» Medborgarkort för personlig surfning
» Dator lika viktig som papper och penna, Carin Flemström
» Användargränssnitt största framtida flaskhalsen, Ulf Johansson
» Arbetsturism framtida glesbygdsnäring, Göran Westerberg
» E-panel ska hjälpa politiker att fatta beslut


Skapad av: The DynaMaster 2002-01-28 10:46:41
Ändrad av: The DynaMaster 2002-02-01 08:38:48


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka