Nyhetsarkiv

2004-04-07

Guldlänkenvinnare: Jämtlands Läns Landsting
I kategorin Demokrati går Guldlänken 2001 till: Jämtlands läns Landsting

Juryns motivering
Med målsättningen att tillhandahålla korrekt, nyanserad och uppdaterad information och samtidigt möta invånarnas allt större behov av att kunna direktkommunicera med politiker och landstingsdirektör har Jämtlands läns landsting med sin webbplats gett medborgarna i Jämtland utökade möjligheter att ta del av vad som pågår i landstinget.

Genom att gå in via ”Politiskt forum” kan man ställa frågor till de olika partierna eller direkt till politikerna samt nå övrig politisk information, möteshandlingar osv.

Dessutom finns en separat kanal via AktuEllen med ett frågeforum direkt till landstingsdirektören.
Skapad av: The DynaMaster 2002-01-28 10:50:13
Ändrad av: The DynaMaster 2002-02-01 10:41:22


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka