Nyhetsarkiv

2004-04-07

Guldlänkenvinnare - Riksskatteverket
I kategorin Service går Guldlänken 2001 till: RSV

Juryns motivering
RSV har under en lång tid satsat på utökad tillgänglighet och förbättrad service genom självbetjäning via Internet. Antalet nåbara tjänster via webbplatsen ökar hela tiden vilket underlättar för såväl den enskilde besökaren som för företag.

Med sin nya layout har webbplatsen blivit mer lättorienterad och via länkarna
”Gå direkt” eller ”Mest efterfrågat” kommer man snabbt åt de mest aktuella och frekventerade sidorna.

Språket och gränssnittet är väl anpassat för de vitt skilda målgrupperna och webbplatsens användbarhet är hög.

Webbplatsen med sitt rikliga innehåll och sin nya utformning ger en väsentligt förbättrad service för enskilda medborgare och företag.
Skapad av: The DynaMaster 2002-01-28 10:50:26
Ändrad av: The DynaMaster 2002-02-01 10:40:49


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka