Observatoriet för IT och tillväxt

Tillväxt / Medlemmar
2004-04-07

Medlemmar i observatoriet för IT och tillväxt

Ordförande: Christer Marking, IT-kommissionen
christer.marking@itkommissionen.se

Kontaktperson:
Bo Beckeström, projektledare, IT-Kommissionen
bo.beckestrom@itkommissionen.se

Hans-Olof Hagén, ITPS
hans-olof.hagen@itps.nu

Kurt Lundgren, Arbetslivsinstitutet
kurt.lundgren@niwl.se

Jan Ohdnoff, KTH
jano@it.kth.se

Jon Sigurdson, Handelshögskolan i Stockholm
jon.sigurdson@hhs.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Nyhetssidan
< < Tillbaka