Observatoriet för informationssäkerhet

Säkerhet
2004-04-07

Enligt ett ITK-beslut 2002-06-05 lades Observatoriet för informationssäkerhet ned. Dessa frågor behandlas numera i den ordinarie verksamheten.

2001-10-19

Pressmeddelande IT-incidenthantering - vem gör vad?

IT-kommissionen och Statskontoret har i gemensamt projekt och i samråd med Rikspolisstyrelsen utarbetat en vägledning som syftar till att underlätta en systematisk hantering av IT-relaterade säkerhetsincidenter i enskilda organisationer.

» Läs hela pressmeddelandet
» Läs rapporten Hantering av IT-incidenter - vem gör vad och hur?
» Läs remissvaret Säkerhet i ny tid
Skiljelinje
2001-09-27

Remissvar - Säkerhet i en ny tid (del II)

Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande (SOU 2001:41)

» Läs hela remissvaret
Skiljelinje
2001-08-16

Remissvar Säkerhet i en ny tid

Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Säkerhet i en ny tid (SOU 2001:41)

» Läs hela remissyttrandet
Skiljelinje
2001-06-20

Hantering av IT-incidenter - vem gör vad och hur?

IT-kommissionens och Statskontorets rapport 39/2001

» Läs hela rapporten
Skiljelinje
2001-04-04

Grundskydd i datorer och programvaror

Skrivelse till regeringen (2001-04-04) samt Observatorie-PM

» Läs rapporten (PDF)
» Läs pressmeddelandet (PDF)
» Läs skrivelsen (PDF)
Skiljelinje
2001-03-08

23/2000 Rapport "Säkerhet på Internet - datavirus och blockering av tjänster"

Vinjettbild till artikeln '23/2000 Rapport

Observatorierapport 23/2000

» Ladda hem rapporten här
Skiljelinje
[ Nyhetsarkiv ]


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Seminarier
Länkar
Nyhetssidan
< < Tillbaka