Observatoriet för informationssäkerhet

Säkerhet / Medlemmar
2004-04-07

Medlemmar i observatoriet för informationssäkerhet

Ordförande: Hans Wallberg, Sunet

Hans Wallberg är en av Sveriges ledande experter på infrastruktur och datakommunikation. Han är chef för Umeå universitets datacentral (UMDAC), samordnings- och utvecklingsansvarig för det svenska universitets- och högskolenätet (SUNET) samt styrelseledamot för II-stiftelsen (som hanterar den svenska .se-domänen) och ISOC-SE (svenska Internet Society).
hans.wallberg@umdac.umu.se

Maria Magnusson, Umeå Datacentral (UMDAC)

Maria Magnusson arbetar vid Umeå universitets datacentral (UMDAC) som gruppchef för säkerhetsgruppen. Hon arbetar praktiskt med ärenden som gäller såväl incidenthantering som
PKI-frågor.
maria.magnusson@umdac.umu.se

Robert Malmgren, Romab AB

rom@romab.com

Lars Mårelius

Kallas Morre och är IT-entreprenör med bas i Linköping. Arbetar inom områden som affärsutveckling, strategiska allianser och etableringar i utlandet.

Peter Wallström, Cell Network Sweden AB

Peter är som konsult vid Cell Network specialiserad på analys, strategiutveckling och implementering inom områdena informationsoperationer och skydd av kritiska infrastrukturer. Innan han började på Cell Network arbetade han med dessa frågor på FOA Försvarsanalys. Han har deltagit i flera statliga utredningar och har för olika uppdragsgivare genomfört ett antal studier inom området. Han har också varit ledamot i regeringens arbetsgrupp för skydd mot informationskrigföring (Ag IW).
peter.wallstrom@cellnetwork.com

Martin Fredriksson, CR&T

martin@crt.se

Assar Westerlund, SICS

assar@sics.se

Patrik Fältström, Cisco

Patrik Fältström har arbetat med uppbyggnaden av Internet i Sverige och världen sedan 1986, och främst koncentrerat sig på applikationer såsom elektronisk post. Han är anställd av Cisco Systems, och sedan 1993 aktiv inom IETF, Internet Engineering Task Force, där han sedan 1997 sitter i ledningsgruppen, Internet Engineering Steering Group som en av två ansvariga för Applications Area.
paf@cisco.com

Magnus Nyström, RSA Security

magnus@rsasecurity.com

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Seminarier
Länkar
Nyhetssidan
< < Tillbaka