Frågor och svar

Frågor och svar / IT - Infrastruktur
2004-04-07
Vad är bredband?

Någon officiell definition av bredband finns inte. Den statliga IT-infrastrukturutredningen definierade för sitt utredningsarbete bredband som överföringskapacitet för tele- och datakommunikation om minst 2 Mbit/s i riktningen såväl till som från användaren. Kapaciteten avser kapaciteten i accessnätet, dvs. den del av nätet som är närmast användaren.

IT-kommissionen angav 1999 en vision gällande en ny IT-infrastruktur för Sverige år 2005. Visionen omfattar två delar. Den första delen gäller en finmaskig IT-infrastuktur baserad på fiberoptiska förbindelser. Den andra delen är att operatörer i konkurrens ska leverera en grundtjänst som bygger på IP-arkitekturen om minst 5 Mbit/s kapacitet i båda riktningarna ände-till-ände inom Sverige. Detta innebär att trafikgenomströmningen i nätet ska var minst 5 Mbit/s till alla inom Sverige. Läs vidare på observatoriets egen sida
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka