Frågor och svar

Frågor och svar / IT och Lärande
2004-04-07
Vilken är uppgiften för observatoriet för IT, lärande, kunskap och kompetens?

Observatoriets uppgift är att följa och analysera hinder och möjligheter med IT inom det livslånga lärandet.

Vad är fördelarna med IT i skolan?

Det finns en rad olika fördelar. IT som verktyg i undervisningen kan underlätta för elever att lära sig, att ta del av ny uppdaterad information snabbare än traditionella pappersbaserade läromedel m.m. IT ger också möjligheter för distansutbildning vilket är praktiskt för de som vill studera på annan tid än ordinarie arbetstid eller för dem som har långa resvägar.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka