Länkar

Länkar / Statistik
2004-04-07

På IT-kommissionen får vi ofta frågor om statistik rörande IT-området. Här är några källor som kan vara användbara.

Obs, länkarna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Teldok Årsbok

Teldok Årsbok - Detta är en välfylld källa som innehåller det mesta om IT-Sverige och även andra delar av världen. Här kan var och en på egen hand dra sina egna slutsatser om vi i Sverige verkligen ligger i täten som IT-nation, och kanske också vilka våra främsta konkurrenter är. Här finns också en förteckning över organisationer som är med och bidrar till IT-utvecklingen i Sverige.

SCB - IT i hem och företag

SCB - IT i hem och företag, en statistisk beskrivning. Omfattningen och användningen av informationsteknik i näringsliv och befolkning beskrivs genom två SCB-undersökningar från år 2000. Betoningen ligger på tillgång och bruk av IT och Internet bland företag och privatpersoner. I boken presenteras dessutom ett axplock av annan IT-anknuten statistik som SCB producerar, till exempel uppgifter om utbildning, forskning, produktion, handel och sysselsättning.

SCB IT-statistik

Mer om IT-statistik ur ett internationellt och nationellt perspektiv.

Internetmarknaden i Sverige

Post och Telestyrelsen, PTS genomför ibland marknadsundersökningar.
En rapport från PTS presenterar siffror om Internetmarknaden i Sverige.

Svensk telemarknad första halvåret 2000

I en annan rapport redovisar PTS svensk telemarknad första halvåret 2000.

SIKA

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, är en myndighet under Näringsdepartementet.

Rapport om televerksamhet

SIKA arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet. De ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.

Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2001

I boken "Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2001" finns statistik inom områden kopplade till informations- och kommunikationsteknik, IKT. Faktaboken har tagits fram av SIKA på uppdrag av regeringen. Boken innehåller statistik om tillgång till och användning av telefoni, datorer och Internet, uppgifter om IT-utbildade, IKT-infrastruktur, IKT-företag och uppkopplingsmöjligheter till Internet. Där finns också webbadresser till myndigheter, organisationer och företag som arbetar med IKT. Boken finns i tryckt form och i pdf-format på svenska och på engelska och beställs via SIKA:s webbplats.

The Domain Survey

För att ta reda på hur många värddatorer som finns på Internet är en av de bästa källorna i sammanhanget The Domain Survey. Ambitionen är att kartlägga varje värddator på Internet genom att göra en uttömmande sökning av DNS, domännamnssystemet. Undersökningen sponsras av ISC, Internet Software Consortium och genomförs av Network Wizards. Den senaste undersökningen avslutades i januari 2001.

NUA Internet Surveys

NUA Internet Surveys samlar och sprider information och pekar på trender på nätet inom olika områden. Där finns det internationell statistik av alla upptänkliga slag inom IT-området.

Internetanvändning

En del information om Internetanvändning i Sverige.

Bredbandsbussen 2000

Flera kommersiella aktörer finns i Sverige som genomför olika typer av marknadsundersökningar. En av dem är Stelacon. Deras undersökning Bredbandsbussen 2000 som senast genomfördes i oktober finns att köpa.

Netsurvey

mmxinordic

Webbarometern

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMyndigheter
Infrastruktur / säkerhet
Lärande / arbetsmarknad

Statistik
Övriga länkar


< < Tillbaka