Statistiska centralbyrån pixel pixel
  Hitta rätt: A-Ö   Innehåll   Sök   Fråga oss   In English
huvudslut
pixelpilned
SCB

Statistiska centralbyrån

Statistics Sweden

  SCB har gjort om sin webbplats. Detta har inneburit att många sidor har fått nya namn och  adresser. Hoppas att ni har överseende med de olika problem som kan uppstå i samband med detta. 

Gå till SCB:s ingångssida för att uppdatera dina bokmärken.

 

 

Fel

Det har uppstått ett fel i kontakten med SCB:s internet server. Det kan bero på att ni skrivit fel adress eller att vi flyttat sidan eller annat.

Error

An error occurred when you tried to contact Statistics Sweden's web server. You may have misspelled the address, we may have moved the page, or there may be some other cause.

Felmeddelande 404:
Sidan kan inte hittas
Error message 404:
The page cannot be found
Förslag till lösningar - Gå till:

pilSCB:s startsida (www.scb.se) och leta via ämnesområde etc.

pilGå tillbaka och prova ny adress.

pilHitta rätt: A-Ö är en lista med över 700 nyckelord med länkar till både SCB:s och andras statistik.

pilSök-sida där man kan ange ett eller flera sökord.

pilPublikationer - kataloger, statistiska meddelanden, årsböcker m.m.

pilStatistisk årsbok i pdf-filer, kan ge bra översikt 

pilStatistiska databaser stora delar av officiella statistiken finns i Internet-databaser.

Suggested solutions - Go to:

pilSCB's start page (www.scb.se/eng) and look for subject areas, etc.

pilgo back and try a new address.

pilKeyword list - contains over 700 keywords with links to SCB and other sources. Not yet translated.

pilSearch page where you may enter one or more keywords.

pilPublications - catalogues, statistical reports, etc.

pilStatistical yearbook of Sweden as pdf files, in Swedish but with English subtitles, gives a good overview.

pilStatistical databases - only some subject areas have been translated into English.
   

Senast uppdaterad 2004-03-29 Last updated 2004-03-29