Länkar

Länkar / Infrastruktur / säkerhet
2004-04-07

Obs, länkarna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Regeringens IT-proposition

Regeringens IT-proposition 1999/2000:86
I propositionen "Ett informationssamhälle för alla" föreslås mål, inriktning och prioritering av områden för IT-politik.

Snus

SNUS - Swedish Networks Users Society är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Föreningen arbetar för att öka användandet av nätverksteknik i Sverige och vill driva på utvecklingen när det gäller samtrafik mellan olika operatörer. På föreningens webbplats hittar du bland annat information om seminarier och olika arrangemang.

ISOC-SE

ISOC-SE är den svenska avdelningen av den internationella organisationen Internet Society. Föreningens syfte är att främja utvecklingen av Internet i Sverige särskilt med tanke på infrastrukturen för elektronisk kommunikation.arrangemang.

GEA

GEA är den ledande nationella organisationen som aktivt bidrar till att göra Sverige till föregångsland när det gäller Elektroniska Affärer. GEAs verksamhet är bred och omfattar många frågor. Verksamheten är indelad verksamhetsområden och program:

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMyndigheter
Infrastruktur / säkerhet
Lärande / arbetsmarknad

Statistik
Övriga länkar


< < Tillbaka