Länkar

Länkar / Myndigheter
2004-04-07

Obs, länkarna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Sverige Direkt

Sverige Direkt är den offentliga sektorns gemensamma webbplats. Det är en ingång till hela det offentliga Sverige på Internet. Här hittar du länkar till kommuner, landsting, riksdag, regering och statliga myndigheter.

Regeringen

Information Rosenbad är den svenska regeringens webbplats. Här hittar du information och fakta från samtliga departement, presentation av regeringen, pressmeddelanden, tal och artiklar samt skrivelser, propositioner och utredningar.

Riksdagen

På Riksdagens webbplats kan du läsa om riksdagens ledamöter och kontakta dem via e-post. Se vilka ärenden som tas upp i kammaren, hur riksdagen arbetar eller ta del av information om EU. I databasen Rixlex kan du söka efter svenska lagar och förordningar, propositioner, skrivelser och motioner m.m. Dessutom kan du testa dina kunskaper om riksdagen i deras frågesport!

Guldlänken

Guldlänken är ett pris som delas ut till den myndighet eller organisation inom offentlig förvaltning som på ett föredömligt och innovativt sätt utnyttjar interaktiv media och Internet i sin dialog med medborgarna. Guldlänken arrangeras i samarbete av IT-kommissionen, Promise och Statskontoret.

Jämit

Jämställdhetsrådet för transport och IT, Jämit, är en statlig utredning som sorterar under regeringen och Näringsdepartementet. Jämit skall visa på skillnader som finns mellan kvinnor och mäns värderingar och attityder i frågor som rör transport- och IT-tjänster, kartlägga konkreta brister ur jämställdhetssynpunkt samt ge förslag till att åtgärda dessa brister.

Post och Telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd kommunikation inom dessa områden, och att radiospektrumet används på bästa sätt.

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMyndigheter
Infrastruktur / säkerhet
Lärande / arbetsmarknad

Statistik
Övriga länkar


< < Tillbaka